Elektrokomplet Hermann s.r.o.

Slezská 184, 561 64 Jablonné nad Orlicí, Tel.: 602 123 301, e-mail: m.hermann@iol.cz


Název : STAS v.o.s.

Adresa sídla : Žižkova 21/260, 795 01 Rýmařov, Kontaktní údaje : IČ : 15502520, DIČ : CZ15502520

Logo:

 

Veřejná obchodní společnost s obchodním názvem STAS v. o. s. byla založena v roce 1991. Jak napovídá název firmy, specializuje se na činnosti v oborech

stavitelství – statika – sanace.

Od prvních zakázek specializovaných jen na statická zabezpečení objektů menšího rozsahu, rozšířili jsme působnost ke složitějším pracím až po komplexní stavební dodávky. Společnost poskytuje možnost pracovních příležitostí pracovníkům bydlícím v lokalitě realizované akce.

Odborná praxe společníků a statutárních zástupců je prověřena přímým řízením velkých investičních celků pozemního i průmyslového stavitelství a řízením složitých statických zabezpečení na území celé České republiky.

Jeden ze společníků je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby.

Autorizace v oborech: mosty a inženýrské konstrukce, dopravní stavby, geotechnika, statika a dynamika staveb je společností zajišťována externími spolupracovníky.

Společnost je členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

 

Politika kvality společnosti STAS v. o. s.

Základní strategií a dlouhodobým cílem naší společnosti je poskytování služeb vysoké kvality a uspokojovaní potřeb našich obchodních partnerů a zákazníků v oblasti stavební výroby se zajištěním sociálních jistot a spokojenosti zaměstnanců a prosperity firmy.

V zájmu udržení a zlepšení pozice na tuzemském trhu se společnost rozhodla zavést, udržovat a neustále zlepšovat systém řízení kvality (QMS) ve shodě s mezinárodním standardem ISO 9001:2015 a s plným vědomím své odpovědnosti přijímá vedení společnosti následující strategické záměry (teze), při jejichž realizaci se bude opírat o spolupráci a tvůrčí schopnosti svých zaměstnanců.

Teze Politiky kvality managementu:

  • Kontrolovat politiku kvality a systém kvality a přijímat opatření k trvalému zlepšování, vytvářet podmínky ke splnění stanovených cílů všem pracovníků společnosti, dodržovat platnou legislativu ve všech oborech naší činnosti a zajistit trvalou spokojenost zákazníků poskytováním produktů a služeb za konkurence-schopné ceny v požadované kvalitě, rozsahu a čase.

  • Princip neustálého zlepšování firemních procesů naplňovat formou týmové spolupráce tak, aby do ní byl zapojen co nejširší počet zaměstnanců. Motivovat všechny zaměstnance k profesnímu růstu a podporovat jejich individuální uplatnění včetně zvyšování jejich kvalifikace, s veřejností budovat korektní vztahy, zkvalitňovat komunikaci a spolupráci s příslušnými úřady státní správy a veřejností za účelem co nejširšího seznámení s touto politikou a jejím naplňováním. Zúčastňovat se a podporovat společensky prospěšné aktivity a projekty, vybavovat firmu modernějšími technologiemi, aby zákazníkům byly poskytovány služby vysoké kvality a užitných hodnot. Trvalou pozornost věnovat racionalizaci a zdokonalování systému QMS tak, aby došlo k optimalizaci činnosti a nákladů, a tím zabezpečit kapacitní a finanční zdroje pro rozvoj společnosti.

Při realizaci Politiky upřesňované do hodnotitelných cílů očekává vedení společnosti od každého zaměstnance důsledné a přesné dodržování postupů stanovených dokumentací systému QMS, vysokou odpovědnost za jakost vlastní práce spočívající v předcházení chybám a důslednou samokontrolu výsledků práce před jejich předáním spolupracovníkům nebo zákazníkům.

V Rýmařově dne 01. 01. 2017

 

Ing. Boris Pavlásek
jednatel společnosti

Kontaktní informace

STAS v.o.s., Žižkova 21, 795 01 Rýmařov

+420 554 212 575,  +420 554 212 575
stas@rymarov.com www.stasrymarov.cz

IČ: 15502520 , Zápis v OR

kontaktní osoba: Ing. Boris Pavlásek, +420 608 111 062

Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies